Maatwerk software

Meer over software ontwikkeling bij e-dynamics?

e-dynamics B.V. heeft een eigen rapid application development methode ontwikkeld die gebruikt wordt bij de ontwikkeling van standaardsoftware én maatwerksoftware. Met deze out-of-the-box methode is e-dynamics B.V. in staat om snel, efficiënt en op basis van bewezen standaarden (proven technology) software te ontwikkelen.

Het framework wat wordt gebruikt is een MVC framework. MVC staat voor Model-View-Controller, dit is een structuur die complexe toepassingen opdeelt in een drie eenheid met verschillende verantwoordelijkheden: Datamodel (Model), Datapresentatie (View) en Applicatielogica (Controller). Het scheiden van deze verantwoordelijkheden bevordert de leesbaarheid en herbruikbaarheid van code.

Meer informatie over software ontwikkeling vindt u onder diensten > software ontwikkeling

Klantreferentie
Lees in deze klanterefentie meer over de maatwerk-oplossing die e-dynamics heeft gerealiseerd voor POPAY op basis van intercompany facturatie.

Software & Design

"Op tijd én binnen budget van ontwerp naar applicatie"