Yoobi facturatie

Maak een offerte in uw eigen huisstijl en breng deze uit aan uw relaties, via Yoobi.

Bundel administratie
Administreer offertes, facturen en andere bestanden bij de relatie. Een verkoop kan daarmee worden gebundeld in één pakket met alle relevante informatie.

Facturatie
Yoobi kan uren, aantallen, producten en fixed-price factureren, vanuit verschillende bv’s. U kiest het order-item (bijvoorbeeld 'Regie', 'Project' of 'Product‘) en stelt u per order-item in wat er op de factuur terecht moet komen (en wat niet).

Producten en abonnementen
Met deze module factureert u op basis van artikelbestanden. Verstuur periodiek facturen voor bijvoorbeeld abonnementen. 

Tarieven
Yoobi maakt op verschillende manieren gebruik van tarieven. U kunt basistarieven invoeren bij de klant en bij de medewerker. Per project is het mogelijk om tariefuitzonderingen te maken per medewerker, activiteit of functie. Zo kunt u de tarieven vastleggen en factureren conform de afspraken met uw klant.

Overwerk kan gefactureerd worden met een bijbehorend tarief
Betalingsherinneringen Afhankelijk van uw afspraken met individuele klanten kunt u met Yoobi praktisch omgaan met herinneringen en aanmaningen.

Versturen en opvolgen
Verstuur de factuur (met bijlagen) per mail of per post en na de betalingstermijn geeft Yoobi aan welke facturen er nog open staan.

Software & Design

"Op tijd én binnen budget van ontwerp naar applicatie"