Yoobi planning

U wil weten welke medewerker ingezet kan worden? De planningsmodule van Yoobi toont de capaciteit die in de komende maanden nodig is en de knelpunten daar van. In Yoobi zijn projectbudgetten, geplande verloven en ingeplande uren bekend. Op basis van deze gegevens plant u alle medewerkers en houdt u de projecten onder controle.

Taakbeheer
Met taken en activiteiten kunt u taken inplannen en activiteiten organiseren. Het ‘mijn taken’ scherm toont alle taken in volgorde van prioriteit en datum-tijd waarop taken moeten worden opgevolgd.

Planningsscherm
Het planningsscherm toont meerdere ingeplande projecten en medewerkers. Van elk project zijn de eigenschappen en budgetgegevens direct beschikbaar, zodat u in één scherm de planning maakt.

Actuele plannings-informatie
Heldere rapportages geven een actueel beeld van lopende planningen, benodigde capaciteit en realisaties. Medewerkers zien in ‘mijn planning’ direct wat er de komende tijd van hen verwacht wordt.

Budgetbewaking
Eenvoudig uw budget bewaken in uren of bedragen. Geef per activiteit aan of een budget gebruikt moet worden voor die uren. Zo sluit u uren uit van budget, bijvoorbeeld in het geval van meerwerk.

Software & Design

"Op tijd én binnen budget van ontwerp naar applicatie"