Yoobi urenregistratie

Door vast te leggen waar gewerkte uren aan zijn besteed, kunnen deze  verantwoord worden aan de (in- of externe) opdrachtgever. Bij betaalde dienstverlening is de urenregistratie bovendien de basis voor de facturatie.

Met urenregistratie van Yoobi schrijven medewerkers direct uren op projecten en activiteiten. Er kunnen opmerkingen worden geplaatst in de timesheet en voor bepaalde activiteiten ook specificaties meegegeven worden. De medewerker kan zijn of haar contracturen en overwerkuren inzien.

Timesheet
De medewerker voert zijn of haar uren in op een praktische timesheet per dag, per week of per maand. De timesheet moet per week of per maand afgesloten en geaccordeerd worden.

Regelinvoer
De medewerker selecteert de klant, het project of de activiteit en geeft per regel aan hoeveel uur er aan is gewerkt. Deze manier van invoeren is overzichtelijk en snel.

Accorderen
Een (afdelings)manager accordeert de afgesloten timesheets. De medewerker kan deze uren daarna niet meer wijzigen.

Tijdregistratie
Tijdregistratie is het registreren van projecturen voorzien van start- en eindtijden. Deze tijden worden duidelijk weergegeven in een heldere weekstaat. Of gebruik de stopwatch uit de app om de exacte tijd te registreren.

In Yoobi kunt u kiezen of u wilt werken op basis van uren of tijden. Dit is een generieke instelling.  

Software & Design

"Op tijd én binnen budget van ontwerp naar applicatie"