Overzicht nieuwe Yoobi releases

Overzicht nieuwe Yoobi releases

In Yoobi release 1.9.8 zijn onderstaande verbeteringen beschikbaar gekomen:

 • Projectnaam aanpassen.
  In de timesheet worden de projectregels automatisch aangemaakt op basis van de projectnaam en projectcode. Vanaf nu kun je zelf bepalen wat er op de projectregel getoond word. Je geeft in de instellingen aan, welke informatie je wilt laten zien.
  • Je kunt dan bijvoorbeeld “klantnaam - projectcode” als projectnaam tonen;
  • Of meer velden zoals:  “klant afkorting – project afkorting – projectcode”;
  • Ook vrije velden kunnen hiervoor worden gebruikt.
 • Het tonen van de historie van een medewerker is uitgebreid met periode en declaraties.

 

In Yoobi release 1.9.7 zijn onderstaande verbeteringen beschikbaar gekomen:

 • iDEAL koppeling aangepast. Als de eerste transactie was afgebroken en daarna alsnog de betaling werd volbracht, veroorzaakte dit een fout;
 • In de geschiedenis van een factuur zie je nu alleen succesvolle iDEAL betalingen terug;
 • De performance bij het aanmaken van rapporten is verbeterd, waardoor de rapporten sneller op het scherm staan.

App:

 • Verkoop-scherm gaf een foutmelding wanneer je het filter op periode gebruikte;
 • In de order lijst is een nieuwe kolom toegevoegd waarmee je kunt zien of de order per post of per e-mail verstuurd dient te worden.

 

In Yoobi release 1.9.6 zijn onderstaande verbeteringen beschikbaar gekomen:

 • Nieuwe type velden toegevoegd bij het aanmaken van vrije velden: percentage en bedrag;
 • Nieuwe widget ‘afwezigheid medewerkers’ beschikbaar gemaakt;
 • API verbeteringen + velden toegevoegd
  • Bij facturen het veld ledgeraccount toegevoegd
  • Bij medewerkers de velden contactinformatie + adres toegevoegd
 • Bij het aanmaken van een order vanuit een project, kreeg een fixed-price orderitem voor elk declaratietype dat aan de activiteit gekoppeld zit, een orderitemregel. Terwijl bij het aanmaken van een fixed-price bij de order zelf, dat niet gebeurde. Bij een fixed-price is het niet nodig dat elk type een eigen regel heeft, dit is dus aangepast.

 

In Yoobi release 1.9.5 zijn onderstaande verbeteringen beschikbaar gekomen:

Web:

 • Specificaties van declaraties kunnen nu ook worden opgehaald / toegevoegd;
 • Taken in CRM zijn uitgebreid met contactinfo;
 • Facturering. Bij het afsluiten van projecten of volledig gefactureerde orders, dan wordt de order / het orderitem automatisch gesloten.

App:

 • Fase wijziging vanuit de app legt nu ook de status wijziging vast;
 • Een nieuwe verkoop vanuit de app wordt ook in de ‘history’ vastgelegd en er wordt automatisch een accountmanager gekoppeld.

 

In Yoobi release 1.9.4 zijn onderstaande verbeteringen beschikbaar gekomen:

 • Importeren
  • De opmaak van een selectbox is aangepast met een header
  • Bij het importeren van standaard activiteiten, die een trefwoord hebben wat nog niet bestaat, dan wordt het trefwoord ook toegevoegd
 • In de app werd geen rekening gehouden met een crm-taak die aan een groep gekoppeld was
 • Facturatie
  • Er verschijnt bij de regie-factuur een waarschuwingsicon, als bij een van de gekoppelde medewerkers niet alle declaraties zijn geaccordeerd (voor de geselecteerde periode)
 • Bij het order-detailscherm zie je nu de abonnementsgegevens staan.

 

In Yoobi release 1.9.3 zijn onderstaande verbeteringen beschikbaar gekomen:

 • Het import scherm is veranderd. Door toename van het aantal importprocedures is er een keuzelijst toegevoegd ter vervanging van een tabblad per import;
 • Er zijn in deze release twee nieuwe imports toegevoegd; medewerker tarieven en standaard activiteiten;
 • Bij de projecten lijst zijn twee nieuwe kolommen toegevoegd met financiële gegevens;
 • Openstaande accordeer taken worden nu ook bij de detailschermen van een project getoond. Hierdoor kunt u nog sneller navigeren;
 • Het scherm voor het verwerken van betalingen (van facturen) is aangepast qua filters. Nu is het nog makkelijker om betalingen te verwerken;
 • Het is nu mogelijk om een factuurschema te kopiëren.

 

In Yoobi release 1.9.2 zijn onderstaande verbeteringen zijn beschikbaar gekomen:

 • De pdf bij ‘extern accorderen’ kon niet gevonden worden, dit is verholpen;
 • Bij het automatisch opslaan van de maandtimesheet, kon een fout optreden bij het openen van de specificatie pop-up (als je de pop-up eerst annuleerde en vervolgens ok klikte);
 • Budget info vanuit de timesheet is (ook) weer zonder budget info beschikbaar;
 • Als er gefilterd werd op een project bij het aanmaken van een rapport, kwam er een foutmelding als er een ‘ in de tenaamstelling zat;
 • De project_code in de api werkte niet goed;
 • Bij de factuurtemplate in het blok totalen gaven de labels een foutmelding, waardoor de template niet werd opgeslagen;
 • iDEAL aanpassingen doorgevoerd;
 • Nieuwe widget voor iCal voor alle gebruikers toegevoegd (database script uitgevoerd voor de koppeling);
 • Vanuit de factuur kan nu gelinkt worden naar een orderitem;
 • Helptekst bij de dagtimesheet is aangepast.

Software & Design

"Op tijd én binnen budget van ontwerp naar applicatie" • Analyse
 • Ontwerp
 • Software
 • Support