Project en budgetbewaking met mijnuren Online

Meer over budgetten?

Hoe kun je eenvoudig het budget van je project bewaken?
Een project bestaat veelal uit uren en kosten. Beide onderdelen wil je graag budgetteren en bewaken.

De eerste vraag is of je het project op hoofdlijnen wil bewaken of op detailniveau. Gaat het om een totaal aan uren of wil je het op uursoort bijhouden?

In dit voorbeeld gaan we uit van een bewaking op uursoort- en kostensoort. Bij de definitie van het project geven we aan welke uursoorten en kostensoorten gebruikt gaan worden.

Scherm beheer project

Invoer budgetten
De diverse uur- en kostensoorten kunnen per item ingevoerd worden.

Scherm invoer budget
Automatische notificatie bij budgetoverschrijding

Het bewaken van een budget is het eenvoudigste wanneer je automatisch een melding krijgt dat je het budget overschrijdt. Maar liever krijg je vooraf een melding.

Bij “Melding vanaf” kan een percentage ingevuld worden, waardoor de projectleider vanaf dat percentage van de overschrijding een melding krijgt.

Overzicht budget versus realisatie

Scherm rapportage budget realisatie

Dit overzicht toont het budget in uren en bedragen per uursoort of kostensoort. De bedragen in de kolommen ‘budget’ en ‘realisatie’ tonen de gerealiseerde uren maal het omzettarief, zodat de prognose van de opbrengst ten opzichte van de realisatie duidelijk is.

Door: Bram Roodenburg

Software & Design

"Op tijd én binnen budget van ontwerp naar applicatie"  • Analyse
  • Ontwerp
  • Software
  • Support