Wijziging vakantie en verlof in 2012

Meer over verlofregistratie?

De Eerste kamer heeft ingestemd met een wetswijziging waardoor per 1 januari 2012 de wettelijke vakantieregelingen veranderen.

De veranderingen hebben gevolgen voor mijnuren Online en de afhandeling van verlof en bijbehorende saldi.

De wijzigingen zijn;

  • Het vakantierecht van werknemers in Nederland bestaat uit een wettelijk deel en een bovenwettelijk deel. Het minimum is momenteel 20 dagen. De meeste werknemers krijgen van hun werkgever meer. Het wettelijke deel van uw vakantierecht zal zes maanden na verloop van het kalenderjaar waarin dit is toegekend vervallen als deze niet zijn opgenomen. Het bovenwettelijk deel heeft een verjaringstermijn van vijf jaar (of gelijk aan de geldende CAO).
  • Zieke werknemers hebben hetzelfde vakantierecht als niet zieke werknemers. Zieke werknemers waarvoor het aantoonbaar niet mogelijk is het wettelijk vakantierecht te benutten zijn uitgesloten van de vervaltermijn van zes maanden.

mijnuren Online zal in de komende weken worden aangepast om de nieuwe regeling, die per 1 januari 2012 ingaat, te kunnen ondersteunen.

De gevolgen voor de verlofregelingen in mijnuren Online zijn minimaal;

  • De vervaltermijn van verlofuren binnen mijnuren Online wordt gewijzigd naar maanden in plaats van jaren. Zo kunnen we de termijn van zes maanden ondersteunen.
  • Om de door de overheid geadviseerde splitsing in wettelijk vakantierecht en bovenwettelijk vakantierecht te ondersteunen raden wij aan een tweede vakantietype aan te maken voor de bovenwettelijke vakantie-uren.
  • Om de door de overheid opgelegde volgorde van opname van vakantie te ondersteunen zal het aanvraag systeem worden aangepast.
  • Voor die werknemers waarvoor de wettelijke regeling niet geld adviseren wij handmatige mutaties omdat u daarmee direct de oorzaak en reden van die mutatie kunt vastleggen.

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief zodat u op de hoogte wordt gehouden van de aanstaande wijzigingen.

Voor meer informatie

Software & Design

"Op tijd én binnen budget van ontwerp naar applicatie"  • Analyse
  • Ontwerp
  • Software
  • Support