Yoobi release 1.10 is uitgebracht

Yoobi release 1.10 is uitgebracht

Yoobi release 1.10 is uitgebracht

Onderstaande verbeteringen zijn beschikbaar gekomen:

-              Accorderen proces is sterk verbeterd

 1. Geeft het slotje in de timesheet een status of actie aan? Aangezien dit vaak verward werd, is het icoontje vervangen door een tekstuele status.
  1. De acties bij een periode zijn nu een combinatie van icoon en tekst.
 2. Alle acties die op een periode gedaan kunnen worden (sluiten, heropenen, goedkeuren) zijn nu te vinden onder het dropdown menu (3 puntige knop).
  1. De (afdelings)manager kan nu een periode goedkeuren zonder te moeten wachten op de projectmanager en/of externe accordeur. Hierdoor worden alle overige projecten goedgekeurd en zijn ze factureerbaar.
  2. De (afdelings)manager kan nu een goedgekeurde periode in 1 keer openen (i.p.v. goedgekeurd > gesloten > open).
  3. De (afdelings)manager kan een gesloten periode of de hele periode openen (dus als er goedgekeurde projecten zijn, hoeft de periode niet eerst helemaal goedgekeurd te zijn, om weer te heropenen).
 3. Bij extern accorderen van een project is een nieuwe instelling "wacht op projectmanager akkoord". Pas na goedkeuring van de projectmanager (*indien aanwezig) wordt de accordeertaak voor extern accorderen verstuurd.
  *Als het project een projectrol heeft met het recht "timesheet goedkeuren", dan krijgt de projectmanager een accordeertaak bij het sluiten van een periode.
  1. De status van de accordeertaken van een projectmanager en/of extern zijn nu in de timesheet terug te vinden in de projectinfo pop-up.
  2. Afgewezen accordeertaken zijn nu duidelijker, want naast de standaard notificatie is de periode van betreffende project rood.

-              Automatische taken bij verkopen

 1. Met automatisch actie kunnen specifieke acties automatisch uitgevoerd worden bij het bereiken van een bepaalde verkoopfase. Er kunnen 4 soorten acties vooraf gedefinieerd worden:
  1. Aanpassen relatie gegevens
   Met deze automatische actie kunnen diverse klant attributen worden aangepast zoals de klant categorie. Koppel deze automatische actie aan een verkoop fase en de klant wordt direct bijgewerkt met de opgegeven waardes.
  2. Aanpassen contactpersoon gegevens
   Met deze automatische actie kunnen diverse klant attributen worden aangepast zoals de klant categorie. Koppel deze automatische actie aan een verkoop fase en de klant wordt direct bijgewerkt met de opgegeven waardes. Hiermee kan een contactpersoon bijvoorbeeld direct aan een MailChimp mailing lijst gekoppeld worden.
  3. Dupliceren project structuur
   Met deze automatische actie kunnen de geselecteerde sjabloon projecten gekoppeld worden aan een klant. Hiermee wordt de complete project structuur (project, activiteiten, budget, tarieven, order & order-items) gedupliceerd. Koppel deze automatische actie aan een verkoop fase en het gekozen project wordt direct aangemaakt en gekoppeld aan de klant.
  4. MailChimp automation
   Met deze automatische actie kan een contactpersoon gekoppeld worden aan een MailChimp Automation. Koppel deze automatische actie aan een verkoop fase en de contactpersoon wordt direct gekoppeld aan de geselecteerde MailChimp Automation.

-              Outlook 365 koppeling toegevoegd

De Outlook add-in maakt het mogelijk om e-mails en bijlages direct vanuit Outlook toe te voegen als taak aan het CRM.

-              Assurantiebelasting uitgebreid

 1. Bij een btw-percentage kan een factuur label opgegeven worden, die in de factuurtotalen gebruikt wordt i.p.v. "BTW xx%".
 2. Bij de module "multivers" kan nu ook bij een btw-percentage een externe tegenrekening (grootboekrek.) opgegeven worden. Hier maakt de export dan gebruikt van.
 3. In de factuurtemplate kan bij factuur totalen het bedrag wel/niet getoond worden per btw-percentage.
   

Onderstaande verbeteringen zijn beschikbaar gekomen:
 

 1. Er is een kolom toegevoegd aan de lijst van de gebruikers met daarin de “laatst ingelogd datum”
 2. Bij de import werd onterecht de categorie “Facturatie” getoond, bij klanten die geen facturatie module hebben
 3. Bij het “vergrendelen” van Yoobi werden instellingen niet opgeslagen (bijvoorbeeld welke filters je gebruikt bij welk scherm)
 4. Performance van factureren sterk verbeterd als je gebruik maakte van de Quick search
 5. De status van offertes kan nu vanuit het offerte-overzicht aangepast worden
 6. Alleen actieve gebruikers krijgen verlofmutatie bevestigingen
 7. Module g-rekening toegevoegd, hiermee is het mogelijk om je factuurbedrag op te splitsen naar een g-rekening
   

Aanvulling (hotfix 1.10.2)

 • Veld “Toon bedrag btw” in de factuureigenschappen had niet standaard de correcte waarde, dit is aangepast;
 • Wanneer in de (dag)timesheet rekening werd gehouden met een minimale registratietijd van 10 minuten, dan werd hier 20 minuten van gemaakt. Dit had te maken met de omzetting decimaal naar tijd en afronding. Dit is gecorrigeerd;
 • Bij een order kun je de g-rekening optie weer uitzetten;
 • Verlof in aanvraag wordt getoond als opmerking in de medewerkersplanning;
 • Bij extern accorderen kan de rapport template gekozen worden;
 • Foutmelding bij het toevoegen van een tarief via een bulkmutatie is verholpen.

 

Software & Design

"Op tijd én binnen budget van ontwerp naar applicatie" • Analyse
 • Ontwerp
 • Software
 • Support