ActiveMQ Message Queue in Railo ColdFusion server

Meer over Railo?

Enige tijd terug heb ik een artikel geschreven over asynchroon verwerken van grote hoeveelheden data. Binnen de software ontwikkel projecten die e-dynamics B.V. uitvoert is deze problematiek geregeld aan de orde. Het is één van de voornaamste redenen dat wij (en gelieerde ondernemingen) nog steeds gebruik maken van het krachtige webapplicatie platform Adobe ColdFusion.

e-dynamics B.V. ontwikkelt veel software op de enterprise editie van deze web applicatie server omdat deze standaard is uitgevoerd met de techniek om gateways en 'Message Queueing' te integreren in een webapplicatie.

Voor een aantal (standaard) producten is onlangs gekozen voor een open-source versie van een ColdFusion applicatie server, Railo. De Railo web applicatie server heeft een brede ondersteuning van de scripttaal ColdFusion en heeft daarnaast een aantal extra functionaliteiten. De ondersteuning van Event Gateways in combinatie met Message Queueing is binnen Railo niet standaard aanwezig.

Mijn collega Bas van der Graaf heeft hiervoor een aantal technische blogs geschreven (in het engels) die het realiseren van een dergelijke oplossing beschrijven. Klik hier voor dit artikel.

Meer weten over Bas?

Door: V.Egt

Software & Design

"Op tijd én binnen budget van ontwerp naar applicatie"  • Analyse
  • Ontwerp
  • Software
  • Support