Software ontwikkeling

Meer over software ontwikkeling bij e-dynamics?

e-dynamics B.V. heeft een eigen rapid-application-development-methode (RAD) ontwikkeld die gebruikt wordt bij de ontwikkeling van zowel standaardsoftware als maatwerksoftware.

Met deze out-of-the-box methode is e-dynamics B.V. in staat om snel, efficiënt én op basis van bewezen standaarden en technologie software te ontwikkelen.

Het framework wat wordt gebruikt is een MVC framework genaamd Mach-II of Coldbox. MVC staat voor Model-View-Controller, dit is een structuur die complexe toepassingen opdeelt in een drie eenheid met verschillende verantwoordelijkheden: Datamodel (Model), Datapresentatie (View) en Applicatielogica (Controller). Het scheiden van deze verantwoordelijkheden bevordert de leesbaarheid en herbruikbaarheid van code.

Dit MVC framework in samenwerking met een door e-dynamics B.V. ontwikkelde codegenerator biedt ontwikkelaars de mogelijkheid om deze drie-eenheid (Model-View-Controller) te genereren vanuit het objectmodel of databasemodel.

Software ontwikkelingstraject

Van idee naar software

Bovenstaande afbeelding laat de minimale fasen van een software ontwikkel project zien. Voor e-dynamics B.V. is software ontwikkelen een combinatie van ideeën uitwerken en omzetten in een techisch geavanceerde en aantrekkelijk oplossing.  

Wij hebben applicaties ontwikkeld voor:

  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Kawasaki EMEA
  • Omroepvereniging VARA
  • ING
  • Gemeente Boxmeer
  • WaterNet Amsterdam
  • Verizon
  • en nog vele anderen

Met de komst van diverse nieuwe technieken is het nu ook mogelijk om zogenaamde 'Rich Internet Applications' (RIA) te realiseren. Deze applicaties hebben dezelfde voordelen als standaard client-server of desktop systemen voor een fractie van de prijs. En ze zijn gewoon via het internet te gebruiken!

Software & Design

"Op tijd én binnen budget van ontwerp naar applicatie"